(พากย์ไทย)

Inkheart

(soundtrack)

Inkheart

(พากย์ไทย)

Defiance

(soundtrack)

Defiance

(พากย์ไทย)

12 Monkeys

(soundtrack)

12 Monkeys

(พากย์ไทย)

เรื่องลับแก๊งขนฟู

(soundtrack)

เรื่องลับแก๊งขนฟู

(soundtrack)

Hounds of Love

(พากย์ไทย)

Lost Boys The Thirst

(soundtrack)

Lost Boys The Thirst

(พากย์ไทย)

Taken 1

(soundtrack)

Taken 1

(พากย์ไทย)

Battle Royale 1

(พากย์ไทย)

Battle Royale 2

(พากย์ไทย)

Largo Winch II 2011

(soundtrack)

22 Bullets 2010

(พากย์ไทย)

Taken 2

(soundtrack)

Taken 2

(พากย์ไทย)

Taken 3

(soundtrack)

Taken 3

(พากย์ไทย)

Duplicity 2009

(soundtrack)

Duplicity 2009

(พากย์ไทย)

Attraction 2017

(soundtrack)

Attraction 2017

(พากย์ไทย)

7 Seconds

(soundtrack)

7 Seconds

(soundtrack)

12 Rounds 3 Lockdown 2015

(soundtrack)

The Vampire Chronicles 1

(พากย์ไทย)

Camp Massacre

(soundtrack)

Camp Massacre

(soundtrack)

The Lunchbox 2013

(พากย์ไทย)

The Lunchbox 2013

(พากย์ไทย)

Khumba

(พากย์ไทย)

Queen Of The Damned

(พากย์ไทย)

Ratchet and Clank

(พากย์ไทย)

Ameera

(พากย์ไทย)

The Fox Lover

(พากย์ไทย)

The Shaolin Temple 3

(soundtrack)

Battle Royale 1