Paul, Apostle of Christ - พอล อัครสาวกของพระเจ้า

Paul, Apostle of Christ - พอล อัครสาวกของพระเจ้า

เรื่องย่อ ดูหนังออนไลน์ Paul, Apostle of Christ พอล อัครสาวกของพระเจ้า หรือชื่อไทย พอล อัครสาวกของพระเจ้า เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอัครฑูต เปาโล ผู้ข่มเหงคริสเตียนอย่างหนักจากความเชื่อยิวของตน แต่เมื่อการได้พบกับพระเยซู ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล