ผีกัดอย่ากัดตอบ ตอน ผีรอบจัดกัดหมู่ (1990) - Encounters of the Spooky Kind II (1990)

ผีกัดอย่ากัดตอบ ตอน ผีรอบจัดกัดหมู่ (1990) - Encounters of the Spooky Kind II (1990)